பள்ளி மாணவர்கள் பஸ் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி செல்வது ஆபத்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி


பள்ளி மாணவர்கள் பஸ் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி ஆபத்தான நிலையில் பயணம் செய்வது குறித்து
காவல் துறையினர்,
R T O இன்ஸ்பெக்டர் ஜெய்கணேஷ் மற்றும்
மாநகர பேருந்து இயக்குனர்கள் இனைந்து சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது
சென்னை
k k நகர் (E S I) Hospital
பஸ் நிருத்தத்தில் விழிப்புணர்வு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *